Lopende Projecten

2017-2022: zakelijk directeur Pontiflex bv i.o., voor duurzame projecten waaronder een modulaire, uit circulaire materialen gemaakte standaardfietsbrug. Diverse onderzoekssubsidies en eerste opdrachten binnen van de gemeenten Helmond, Wageningen en Amsterdam binnen. In 2017-2018 geselecteerd voor deelname aan Mobility Lab voor innovatieve start ups in duurzame mobiliteit van o.a. Rijkswaterstaat, Ministerie van I&W, Prorail, KPN, diverse gemeenten en provincies en in 2021 geselecteerd voor een Accelerator programma van de provincie Noord-Holland: GO!-NH. Zie verder www.pontiflex.nl.

2019: adviseur beleid en subsidies innovatieteam Floriadebruggen, gemeente Almere; fondsenwerving Stadsmuseum Woerden

Referenties

Afgeronde projecten – deze eeuw

2018:
senior communicatieadviseur en projectleider ICT, gemeente De Ronde Venen.

2007-2017:
zakelijke projectleiding voor diverse projecten inzake communicatie griepmonitoring en vaccinatie, waaronder de grotegriepmeting.nl, LuisThuis en Around You van het RIVM, met hulp van een zelf ontwikkeld platform en 30.000 deelnemers.

2010-2015:
projectleiding van de Grote Longontstekingmeting.nl in opdracht van Pfizer B.V. Een online communicatie- en onderzoeksproject naar de verspreiding van longontsteking met gemiddeld 1200 deelnemers.

2009-2013:
projectleider van Influenzanet.eu, een Europees onderzoeks- en communicatieproject voor infectieziektenmonitoring, in opdracht van de Europese Commissie. Onderdeel van het grote Epiwork project.

2010-2012:
projectleiding van de Grote Nanometing.nl in opdracht van de Commissie Nijkamp ministerie van Economische Zaken. Met 4.500 deelnemers wekelijks discussiëren over voor- en nadelen van toepassingen van nanotechnologie.

2009-2010:
projectleiding Bèta Ambassadeursnetwerk in opdracht van Platform Bèta Techniek (OCW). Opzet, selectie en promotie van netwerk van 120 bèta-academici ten behoeve van de promotie van bèta- en techniekvakken in het voortgezet onderwijs.

2001-2008:
projectleiding van Kennislink.nl, een online wetenschapscommunicatieproject in opdracht van het ministerie van OCW. Het betere onderzoek ‘vertalen’ in goed leesbare artikelen voor de algemeen in wetenschap geïnteresseerde bezoeker en het voortgezet onderwijs, in nauwe samenwerking met de wetenschap, universiteiten, KNAW, NWO, en de journalistiek.